Клиенти

Нашите клиенти

Към момента обслужваме над 30 фирми, основно във финансовата сфера.

Управляващо Дружество Болкан Капитал Мениджмънт АД

Договорен Фонд Европа

Договорен Фонд Балкани

Договорен Фонд БКМ Балансиран Капитал

СИС Кредит ООД

Заложна Къща СИС Залог ООД

Кооперация СИС КООП

Сердика Рент-а-Кар ООД

Сетъл ЕООД

Електротранзит ЕООД

Профикс Соларис МН ООД

БГ Чартс ООД

Финансов Супермаркет ООД

и други