Цени

Счетоводството е специфично при всеки клиент и е възможно отклонение от посочените цени. Окончателно оформяне на съответните такси става след обстойно запознаване със спецификата и нуждите на всеки клиент. Всички такси са ориентировъчни, а не фиксирани.
Абонаментно обслужване*

 Брой документи на месец Регистрация по ЗДДС Месечна такса
Фирми с до 50 операции месечно и вкл. ТРЗ Не 200 лв.
Фирми с от 50 до 100 операции месечно и вкл. ТРЗ Не 300 лв.
Фирми с от 100 до 200 операции месечно и вкл. ТРЗ Не 400 лв.
Фирми с над 200 вкл. ТРЗ Не по договаряне
Фирми с до 50 операции месечно и вкл. ТРЗ Да 280 лв.
Фирми с от 50 до 100 операции месечно и вкл. ТРЗ Да 370 лв.
Фирми с от 100 до 200 операции месечно и вкл. ТРЗ Да 500 лв.
Фирми с над 200 и вкл. ТРЗ Да по договаряне

 

Не събираме допълнителни такси за ревизии, проверки и консултации на нашите клиенти с абонаментно обслужване. Не събираме допълнителни такси за подаване на декларации, уведомления и други данъчни документи, свързани с дейността на фирмата.

 

 

Счетоводно приключване на фирми без абонамент

Брой документи Еднократна  такса
Фирми с до 50 операции годишно 300 лв.
Фирми с от 50 до 100 операции годишно 400 лв.
Фирми с от 100 до 200 операции годишно 550 лв.
Фирми с над 200 документа годишно по договаряне

 

 

ТРЗ и личен състав

Брой персонал Месечна такса
Фирми с до 10 служители 200 лв.
Фирми с от 10 до 20 служители 330 лв.
Фирми с от 20 до 30 служители 500 лв.
Фирми с над 30 по договаряне

 

Други услуги

Вид услуга Еднократна такса
Попълване на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея 120 лв.
Изготвяне на финансови отчети на лица, които не са клиенти на фирмата 300 лв.
Изготвяне и подаване на отчети за НСИ 100 лв.
Счетоводни и данъчни консултации 100 лв/час

 

 

За повече информация за предлаганите от нас услуги и цени, моля свържете се с нас.